BLOG & NEWS

Kontratat e kredisë me bankat e nivelit të dytë

Paraja në dispozicion është oksigjeni i pothuaj të gjithë sipërmarrjeve të biznesit, por gjithashtu edhe i individëve. Akoma më shumë e rëndësishme bëhet ajo në kushtet e sotme, kur nevoja për konsum është në rritje. Pa shumë mundim, madje edhe në lagjet më të vogla...

Kontratat e Kredise

Si të zgjidhni bankën që ju ofron interesin më të ulët të kredisë?  Ju paraqesim dy shembuj kontrata kredie nga dy banka që ofrojnë kushte të ndryshme: Banka e parë përcakton normën e interesit në kontratën e kredisë si më poshtë: Interesi kontraktor për shlyerjen e...