Flutura Veipi

Flutura Veipi

Konsulente dhe Partnere Menaxhuese

Zonja Veipi është aktualisht konsulente dhe partnere menaxhuese e Archè Consulting Albania. Ajo sjell në tryezë një eksperiencë të kalibrit ekzekutiv prej njëzet vjet në fushën e bankave, financave, investimeve dhe projekteve mbi menaxhimin strategjik dhe Lidershipin. Ajo ka punuar prej vitit 2000-2014 me bankën Procredit Holding Group (një njësi ekonomike gjermane) dhe ka mbajtur disa pozita kryesore drejtuese duke përfshirë atë të Zëvendëskryetarit të Përgjithshëm si dhe Anëtare dhe Zëdhënëse e Bordit Drejtues.

Përveç kësaj, përfshirja dhe ekspertiza e znj. Veipi përfshin, (por pa u kufizuar vetëm në to), pozita të nderuara dhe të rëndësishme si Anëtare e Bordit të Dhomës Ekonomike Amerikane në Shqipëri gjatë 2012 – Prill 2014, Shefe e Komitetit “Gruaja Aktive në Biznes ” gjatë 2012-Prill 2014, si dhe Anëtare e Këshillit Ekzekutiv të Shoqatës Shqiptare të Bankave gjatë 2011-2013.

Zonja Veipi u diplomua në Universitetin e Tiranës me diplomë Bachelor në Financë & Kontabilitet në vitin 2000 dhe vazhdon studimet e MBA në Universitetin e Roehampton, Londër.

.

Zamira Gerra

Zamira Gerra

Konsulente

Zonja Zamira Gerra Yildirim është aktualisht konsulente pranë Archè Consulting, shoqëri kjo që fokusohet në ristrukturimin e kompanisë, ndërtimin e strategjisë, zbatimin dhe forcimin e departamentit të financave, por dhe më shumë. Ajo ka një eksperiencë pune në fushën e bankave, financave, investimeve dhe projekteve mbi zhvillimin e biznesit. Prej vitit 2000-2008 ajo ka punuar me bankën Procredit Holding Group (një njësi ekonomike gjermane) dhe ka mbajtur disa pozita drejtuese duke përfshirë atë të Kordinatore Dege, Kordinatore e Produkteve Retail dhe Trainimeve në Divizionin e Zhvillimit të Biznesit. Në periudhën 2008-2012 ajo ka mbajtur pozicionin e Drejtore e Financës dhe Kontabilitetit në OJF dhe në periudhën 2012-2015 ka punuar në një shoqëri Audituesish Ligjor ne Shqiperi.

Në vitin 2010 ajo ka marrë titullin Kontabilist i Miratur dhe është kandiate për titullin Auditues Ligjor, gjithashtu anëtare e IKM (Instituti i Kontabilistëve të Miratuar) dhe IEKA (Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar) në Shqipëri.

Zonja Gerra Yildirim u diplomua në Universitetin e Tiranës me diplomë Bachelor në Financë & Kontabilitet në vitin 2000 dhe në vitin 2008 u diplomua me Master Shkencor në Studime Ekonomike Europiane nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Bamberg i Gjermanisë.

Pervec gjuhes shqipe, ajo zoteron shume mire edhe gjuhet Anglisht, Italisht dhe Turqisht.