Sherbimet

Synoni lart me Archè.

Mbështesim kompanitë drejt inovacionit,
transformimit dhe avantazheve.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Strategji

setting the goal

Ne mbështesim menaxhimin për të drejtuar kur ka paqartësi dhe për të ruajtur rritjen e qëndrueshme.

Organizim

Ekspertët tanë do të mbështesin drejtuesit e kompanive për të ndërtuar një organizate efektive dhe efikase.

Transformim

Ne mbështesim ekimin e menaxhimit  për të krijuar një kulturë të qëndrimit pozitiv ndaj transformimit dhe ndryshimeve.

Administrim Financiar

Ekipi ynë do të sjellë njohuritë më të mira për vendimmarrje lidhur me financimin, investimet, dividentët etj.

Shitje dhe Marketing

sales-marketing-cover

Ne do të mbështesim manaxhimin për të disenjuar operacionet dhe aktivitetet e marketingut drejt një pamje 360 gradë të klientëve

Administrim Risku

Qasja jonë fokusohet në procesin e identifikimit, kuantifikimit dhe hartimit e proçedurave për t’iu përgjigjur ngjarjeve të rrezikut.

Trajnime

Ne do të zhvillojmë programe trajnimi dhe mbështetjeje për të krijuar udhëheqës që drejtojnë në mënyrë efektive me ekipe të adaptueshëm.

Startup

Ne promovojmë frymën sipërmarrëse të individëve dhe ekipeve që janë të përkushtuar të zhvillojnë dhe testojnë më tej idenë e tyre.

Ofrojmë zgjidhjet e duhura për biznesin tuaj.